WiFi voor de zorg

Op uiteenlopende manieren maken ziekenhuizen, klinieken en zorginstellingen voor ouderen gebruik van draadloze technologie om de operationele efficiëntie en patiëntresultaten te verbeteren. WiFi staat aan de basis van patiëntenzorg. Denk aan het gebruik van medische dossiers vanaf mobiele devices, telemetrische toepassingen maar ook oproepsystemen en applicaties.

Kortom, een draadloos én betrouwbaar WiFi netwerk is onmisbaar geworden in de zorg.

Meerdere zaken spelen hierbij een belangrijke rol:

  • Toename van het aantal mobiele devices
  • Functioneren van levensafhankelijke draadloze applicaties
  • Beschermen van de privacy
  • Veilige mobiliteit tussen locaties
Zorg gebouw
Ziekenhuis gebouw
Wolken
Wilt u meer weten over de toepassing en aanleg van WiFi binnen de zorg?