Retail

Door slimme WiFi technologie kan meer inzicht worden verkregen in het gedrag van klanten. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, herhalingsbezoeken, verblijftijd, looproutes en conversie.

Whyless ondersteunt retailers om marketingcampagnes, loyaliteitsprogramma’s en operationele activiteiten te optimaliseren.

Voordelen van Wireless LAN in de retail:
  • Efficiënter werken door realtime verbinding met het ERP systeem
  • Draadloze barcode scanners
  • Onderhoud en aanleg van kabels is niet meer nodig
  • Directe verwerking van actuele informatie vanaf de winkelvloer en magazijn
  • Pinnen over wireless LAN en/of UMTS bij uitvallen ADSL/ISDN

Winkelgebouw
Kent u digitale beprijzing al?
Er zijn al winkeliers die gebruik maken van de voordelen van digitale prijslabels (zogenaamde “Electronic Shelf Labels” of “ESL’s”). Prijzen, artikelbenamingen en bar- of QR-codes kunnen via het centrale ERP-systeem automatisch en draadloos worden onderhouden; de gegevens zijn praktisch in realtime beschikbaar. Papieren etiketten behoren daarmee tot het verleden.
Wilt u meer weten over de toepassing en aanleg van WiFi binnen de retail branche?