WiFi voor onderwijs

Digitale leeromgevingen en WiFi zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de toename van de digitalisering in het onderwijs is een goed WiFi netwerk niet langer een nice-to-have maar een must.

Game based learning platforms, e-learning en leertoepassingen waar devices noodzakelijk zijn, zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse onderwijspraktijk.

Oplossingen van Whyless bewegen mee met deze veranderingen en zijn altijd schaalbaar, voor zowel basis, middelbaar als hoger onderwijs.

Wilt u meer weten over de toepassing en aanleg van WiFi binnen het onderwijs?