WiFi voor het onderwijs

Digitale leeromgevingen en WiFi zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Game based learning platforms, e-learning en leertoepassingen waar devices noodzakelijk zijn, zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse onderwijspraktijk. Door de toename van de digitalisering in het onderwijs is een professioneel en betrouwbaar WiFi netwerk niet langer een nice-to-have maar een must-have.
Oplossingen van Whyless bewegen mee met deze veranderingen en zijn eenvoudig op- en af te schalen, voor zowel het basisonderwijs, middelbaar als hoger onderwijs.
Wilt u meer weten over de toepassing en aanleg van WiFi binnen uw onderwijsinstelling?