WiFi voor overheid

De Nederlandse overheid is van mening dat draadloos (snel) internet een basisbehoefte is geworden, net zoals energie en water dat zijn.

Zeer belangrijk bij overheids instanties is de beveiliging van WiFi netwerken. Gevoelige informatie kan niet op straat belanden en privacy van burgers dient altijd te worden gewaarborgd.

Door de juiste maatregelen te treffen wordt het netwerk opgebouwd in gescheiden gebieden. Hierdoor krijgen gebruikers enkel toegang tot de onderdelen die voor hen bedoeld zijn.

Naast overheidsgebouwen zijn er ook stadsdekkende WiFi netwerken. Het aanbieden van zo’n service kan het toerisme en ondernemerschap bevorderen. Een volledig dekkend draadloos netwerk voor een gebied vraagt om een specialistische aanpak.

Whyless is expert in het ontwerpen en inrichten van dit soort specifieke WiFi netwerken.

Wilt u meer weten over de toepassing en aanleg van WiFi binnen de overheid?
Eisen aan het WiFi netwerk binnen de publieke sector:
  • Voldoen aan de Europese privacy wetgeving – GDPR
  • Geïntegreerde, geoptimaliseerde processen en e-Government
  •  Integratie van diverse locaties van een dienst (VPN)
  • Beveiliging tegen afluisteren, sabotage en manipulatie van buitenaf (GDPR)
  • Beveiliging tegen spionage en hackeraanvallen (GDPR)
  • Mobiele internettoegang voor medewerkers en bezoekers (hotspot)
WiFi logo
Slot